Böcker som är intressanta att läsa

Här nedan har jag listat några böcker som kan vara intressanta att läsa och ta till sig.

Trevlig läsning !

Antje Samuelsson

Jag kan ha fel

Björn Natthiko Lindeblad

Jag kan ha fel är Björn Natthiko Lindeblads självbiografiska berättelse om hur han lämnar en löftesrik karriär som ekonom för att bli buddhistisk skogsmunk, och hur han efter sjutton år i klosterlivet återvänder till Sverige. Vilsen, utan jobb eller pengar, kraschar han rakt in i en depression. Men tack vare sina lärdomar och en generös omvärld hittar han vägen framåt och blir med tiden en uppskattad meditationslärare och föreläsare. 

Boken är skriven i nära samarbete med Björns två vänner och kolleger Caroline Bankler och Navid Modiri.

Vart du än går är du där

Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn skriver om den svåra konsten att lära känna sig själv – att bli vaknare för det som sker just nu. Medveten närvaro, mindfulness, är nyckelbegreppet och författaren visar olika perspektiv på tillämpningar och förslag på hur vi ska kunna vara närvarande här och nu i det dagliga livet. Meditation kan hjälpa oss att inse att vägen som vi kallar vårt liv har en riktning, att den hela tiden går vidare, ögonblick för ögonblick, och att det som sker just nu, i detta ögonblick, påverkar det som händer härnäst.

Vart du än går är du där är indelad i tre delar. Den första ger en bakgrund till vad meditation och medveten närvaro är. Den andra innehåller enkla meditationsövningar. Den sista delen handlar om hur man kan använda medveten närvaro, mindfulness, i de dagliga rutinerna och hur man kan få plats för meditation i vardagslivet.

Radical Acceptance

Tara Brach

‘En inbjudan att omfamna oss själva med all vår smärträdsla och oro och att kliva lätt men ändå fast på vägen mot förståelse och medkänsla’ // Thich Nhat Hanh

Känslor av dåligt självförtroende och osäkerhet är det som håller oss tillbaka i livet och orsakar verkligt lidande.

Att sätta gränser för sig själv och andra

Åsa Kruse

Känner du att du måste vara andra till lags? Eller har du svårt att hejda din egen ambitionsnivå? Kanske sätter du alltid andra i första rummet på bekostnad av dig själv, eller lämnar ut dig på ett sätt som känns obekvämt i efterhand? Att inte kunna sätta gränser ställer till det för oss, och är ofta grunden till att vi blir stressade eller mår dåligt.

I den här boken får du veta varför det kan vara svårt att sätta gränser och hur du blir bättre på det – både gentemot dig själv och mot andra. Att sätta gränser innebär bland annat att:

– Kunna säga ifrån
– Be om det du behöver
– Ge och ta emot kritik
– Hantera konflikter
– Ställa rimliga krav på dig själv
– Kommunicera hänsynsfullt

Kroppen håller räkningen

Bessel van der Kolk

Det finns traumatiserade människor överallt: många har blivit utsatta för missbruk i hemmet, olika former av övergrepp eller mobbning. Obehagliga upplevelser sätter sina spår i sinnet, känslorna och kroppen. Lidandet hos en traumatiserad person delas ofta även av närstående.

Den världsberömda traumaexperten Bessel Van der Kolk har arbetat med traumapatienter i över trettio år. I Kroppen håller räkningen tittar han på traumatisering och posttraumatisk stress ur ett bredare perspektiv och avslöjar att traumatiska upplevelser faktiskt orsakar fysiska förändringar i våra hjärnor – särskilt i de delar av hjärnan som har hand om njutning, anknytning, kontroll och tillit.

Telefontid

Måndag – Torsdag  08:30-09:00

Telefon: 0705 – 652 909

Öppettider

Måndag – Torsdag  08:30-17:00

Högkostnadsskyddet

gäller !

Eftersom vi har avtal med Region Skåne, så gäller sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskyddet även hos oss !
Läs mer på Region Skånes hemsida