Behandlingar / Arbetsområden

Utan Remiss

Behandlingar utan remiss gäller följande diagnoser

 • Depression
 • Utmattning
 • Stresshantering
 • Ospecificerad ångest
 • Panikångest
 • Fobier
 • Tillfälliga kriser
 • Social fobi
 • Dåligt självförtroende
 • GAD / generaliserad oro
 • OCD / tvångssyndrom
 • Ätstörningar
 • PTSD

Med Remiss

Diagnoser inom Vårdval Psykoterapi

Behandlingar från 16 år eller äldre.

Vid remiss från läkare eller psykolog på vårdcentral gäller högkostnadskortet.
Besök inom vårdvalet kostar 200:-/ tillfälle och när du har betalat  1300:- får du ett frikort, som ger dig fria besök därefter.

 • F32.0 Lindrig depressiv episod.
 • F32.1 Medelsvår depressiv episod.
 • F40 Fobiska syndrom (inkluderar F40.0 - F40.9)
 • F41.0 Paniksyndrom.
 • F41.1 Generaliserat ångestsyndrom.
 • F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat
 • F42 Tvångssyndrom (inkluderar F42.0 - F42.9)
 • F43.8 Andra speciella reaktioner på svår stress.
 • F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerat.

Behöver jag remiss ?

Nej, du kan söka både privat eller via en remiss från din läkare eller psykolog på vårdcentralen.

Ofta ingår visst krisstöd i din hemförsäkring.

Vill du söka privat så kontaktar du mig direkt på telefon 0705-652 909 eller via email till info@kognitivpsykoterapi.se. Du kan också använda formuläret på kontaktsidan.

Söker du via vårdcentralen, så följer du stegen nedan.

remiss

Först behöver du besöka din vårdcentral och be din läkare eller psykolog att skriva ut en remiss åt dig.

Skicka remiss till mig

Skicka din remiss till mig.
AS Kognitiv Psykoterapi, Nya Boulevarden 10, 291 31  Kristianstad.

Tidsbokning

Jag kommer sedan att kontakta dig för tidsbokning.
Oftast sker detta per telefon.

Välkommen till AS Kognitiv Psykoterapi

Telefontid

Måndag – torsdag 08:30-09:00

Telefon: 0705 – 652 909

Öppettider

Måndag – Torsdag  08:30-17:00

Högkostnadsskyddet

gäller !

Eftersom vi har avtal med Region Skåne, så gäller sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskyddet även hos oss !
Läs mer på Region Skånes hemsida