Vanliga frågor - FAQ

Det varierar utifrån problemformulering och mål.
Men man gör ofta upp om omfattningen innan man börjar.

Det vanligaste är att man träffas en gång / vecka i den aktiva behandlingsfasen.

Vi samarbetar med Region Skåne, vilket innebär att sjuvårdens patientavgifter gäller och du kan använda ditt högkostnadskort hos oss.

Söker du privat, så ingår ofta visst krisstöd i din hemförsäkring.

Ja, du kan använda ditt högkostnadskort. Eftersom vi har avtal med Region Skåne, så gäller sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskyddet även hos oss !
Läs mer på Region Skånes hemsida

KLICKA HÄR !

Terapeuten strukturerar arbetet och har en aktiv roll, exempelvis genom att ställa mycket frågor.

Kognitiv psykoterapi syftar till att förändra tanke- och beteendemönster för att bättre kunna hantera känslomässiga problem via reflektion och samtal men också genom att i regelrätta experiment pröva om föreställningarna stämmer.

Nej, du kan söka både privat eller via en remiss från din läkare eller psykolog på vårdcentralen.

Ofta ingår visst krisstöd i din hemförsäkring.

Vill du söka privat så kontaktar du mig direkt på telefon 0705-652 909 eller via email till info@kognitivpsykoterapi.se. Du kan också använda formuläret på kontaktsidan.

Söker du via vårdcentralen, så följer du stegen nedan.

remiss

Först behöver du besöka din vårdcentral och be din läkare eller psykolog att skriva ut en remiss åt dig.

Skicka remiss till mig

Skicka din remiss till mig.
AS Kognitiv Psykoterapi, Nya Boulevarden 10, 291 31  Kristianstad.

Tidsbokning

Jag kommer sedan att kontakta dig för tidsbokning.
Oftast sker detta per telefon.

Välkommen till AS Kognitiv Psykoterapi

Telefontid

Måndag – torsdag 08:30-09:00

Telefon: 0705 – 652 909

Öppettider

Måndag – Torsdag  08:30-17:00

Högkostnadsskyddet

gäller !

Eftersom vi har avtal med Region Skåne, så gäller sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskyddet även hos oss !
Läs mer på Region Skånes hemsida